Oma12
oma12  Jens Klitgaard - Fata morgana eller En svensk historia
oma11  Markus Öbrink - Tre noveller:
            Rök, Staden Karl Axel svärd, Var god vänta.
oma10  Hanna Widman - Diagnos
oma09  Markus Åberg - Grand design
oma08  Linda Åhgren - Valhjärta
oma07  Mattias Eriksson - Grindagården
oma06  Markus Öbrink - En fisketur
oma05  Markus Åberg - Underströmmar
oma04  Caroline Magnusson - Med en fjäril röd som blod
oma03  Linda Åhgren - Händelser om natten
oma02  Stefan Hedström - monologform denaturerad prosa
oma01  Markus Åberg - Äter hanens tubformade huvud

All vår utgivning, om inget annat anges, är under creative commons license