# Jens Klitgaard
# Fata morgana eller En svensk historia
# 20 sidor
# 13-09-2012
# oma12
Ladda ner boken
Läs online

Fata morgana eller En svensk historia är en närvarande livsberättelse som tränger in i människans sammverkande relationer. Berättelsen har många plattformar och tar sats i kontrasten mellan natur och stadsmiljö, liv och död. På ett effektivt sätt blottläggs hur avlägsen en nära familjerelation kan te sig.

Jens Klitgaards formspråk är skenbart naket, vilket avtäcker komplexiteten bakom novellens relationer. Berättelsen driver fram en underliggande oro för det okontrollerbara, för ensamheten i det nära och rädslan för att misslyckas med sina anvisade livsuppgifter.

Förutom att skriva, driver Jens Klitgaard och är chefsredaktör för tidskriften och rörelsen Brevnoveller, håller i föreläsningar om manlighetsideal och spelar mitt sitt band Amiliar. I höst ska Jens påbörja en utbildning som manusförfattare för film och TV, där han ska göra om sitt första bokmanus till en film. Läs mer på hans hemsida: www.jenswashere.com.

Utöver e-boken så framställdes även 10 limiterade handgjorda utgåvor som lottades ut under en releasefest.