# Hanna Widman
# Diagnos
# 43 sidor
# 11-06-2011
# oma10
Ladda ner boken
Läs online

Vad är det du har skrivit?
-Diagnos är en illusionslöst idealistisk olikatänkande hejdlös världstillvänd adekvat välordnat kaotisk (och ofta ganska snäll) tidskrift, som utkommit sedan år 2000. Zinet och e-boken innehåller ett snedfördelat urval från de Diagnoser som konstruerats sedan alltihop började.

Vad har du för litterära förebilder?
-Dr Diagnos har inga litterära förebilder. Dr Diagnos inspireras av alla varelser som väljer att vara skapande. Som vill uttrycka något eget därför att det egna också är allas. Som vill röra vid något, röras, röra om och röra till.

Hur ser du på nätlitteratur och digital utgivning?
-Diagnos konstrueras medelst en synnerligen odigital riv-sönder-och-klistrametod. Ur den aspekten är nätlitteratur en aning problematisk. Det går ju inte att handgripligen riva sönder digitala böcker.

Du har under en längre tid ägnat dig åt Diagnos, berätta lite om dina erfarenheter av zinescenen?
-Dr Diagnos har inga erfarenheter av den. Dr Diagnos tillhör ingen scen. Dr Diagnos föredrar att välta kulisserna och vandra runt i världen. 

Vad har du för framtidsplaner med ditt skrivande och vad arbetar du med nu?
-Skrivandet är helt oplanerat. Just nu arbetar Dr Diagnos, som vanligt, med att riva ner och bygga upp.

Är du intresserad att komma över ett zine av Diagnos (till självkostnadspris) går det bra att kontakta oss eller författaren via hennes hemsida.