Markus Åberg
# Grand design
# 13 sidor
# 10-12-2010
# oma09
Ladda ner boken
Läs online

Monopolkapitalismen, kreditfinansieringen, och den pekuniära prestigen - det är storstads- pyramidens tre sidor.
Lewis Mumford

Precis som Freud förutsåg att civilisationen i sin helhet skulle innebära en universal neurotisk olycka, växer anticivilisations­strömningar som svar på den psykiska nedåtgående misär som omger oss.
John Zerzan

Människor går till sitt arbete, fångna i ett missförstånd.
Henry David Thoreau

Allt fler människor i vår egen tid, i synnerhet bland dem som lever i storstäderna, lider av en fruktansvärd tomhet och leda, som om de ginge och väntade på något som aldrig kommer.
C. G. Jung

Grand design är en diktsvit av Markus Åberg som ger uttryck för en civilisationskritik där staden står för en mänsklig nedbrytning. Utöver den elektroniska utgåvan så finns sviten i en limiterad upplaga av pappersaskar med diktkort. Om intresse finns att äga en ask så finns dessa som bytesvara mot andra egentillverkade föremål. Kontakta förlaget om du vill veta mer.