# Linda Åhgren
# Valhjärta
# 26 sidor
# 16-11-2010
# oma08
Ladda ner boken
Läs online


"läste om valar; att man hos dessa djur upptäckt
tenformade celler i hjärnloben
sådana som människor har precis på stället
där känslor som kärlek och sorg antas sitta

läste att valar förflyttar sig över oceaner
och lever i par, ibland i flera år

måste ha inbillat mig att jag var en val
inbillat mig att saknad mätt i kilometer
inte hindrat att höra varandras sång
navigerat efter ekot av mitt eget läte
som jag utstötte med jämna mellanrum
för att skingra tystnaden
i vilken mina händer inte förmådde
sluta skaka
och intalat mig att det var i sin ordning
då jag nästintill drunknade
i dess djupa återklang".

Efter att ha publicerat novellen Händelser om natten på Om A är B så C, återvänder Linda Åhgren och rör sig från prosan över till poesin. Över hennes författarskap vilar en strävan efter det skenbart enkla, och den okomplicerade språkdräkt hon ger sin poesi avtäcker hela komplexiteten i en människas ensamhet. Dikterna cirklar kring natur- och vattennära miljöer och driver fram en obehagligt trovärdig berättelse om att bli övergiven och om att tappa taget om det stabila i tillvaron.