Linda Åhgren
# Händelser om natten
# 16 sidor
# 11-07-2009
# oma03
Ladda ner boken
Läs onlineLinda Åhgren har i novellens form gett uttryck för tankar kring en grupp, i det här fallet familjen, som en enhet, organisk eller social. Här finns spänningar mellan å ena sidan känslan av att tillhöra och vara delaktig och å andra sidan frånvaron av nämnda känsla, trots att subjektet/en befinner sig inom familjen. Med sitt behov av gemenskap fyllt, växer berättelsens yngste karaktär till i mod och tar saken i egna händer. 

Omslag: Simon Ström