# Markus Åberg
# Äter hanens tubformade huvud
# 19 sidor
# 10-02-2009
# oma01
Ladda ner boken
Läs onlineÄter hanens tubformade huvud är en anspråksfull eliminering av mänskligheten. Långdikten rör sig bortom mänsklig inblandning in i en ny tidsålder, men det är inte en livlös dikt. Någonstans i all rå naturvetenskap och i elementens oförutsägbarhet speglas en vansinnig livskraft, en kraft som med bildspråkets visuella framfart frambesvärjer en ny sorts skönhet.

"äter hanens tubformade huvud.
bakkroppen lämnar höljet
benen styvnar tar lusten
drar ut bakkroppen så larvhuden spricker.

vingarna klibbas ihop, äggläggningsröret 
för munnen mot bakkroppen 
som tuggar sig igenom befruktningen.
när honan funnit larven skjuts äggläggningsröret ur 
den skyddande skidan och borrar sig ner i sekretet".

Markus Åberg är född i Stockholm men numera bosatt i Gävle. Tidigare har han varit redaktör för nätbolaget Two left hands on two right arms mellan 2006-2009. Som författare är han publicerad med Bländverk (2004), en experimentell skräckromantisk roman utgiven genom Books on demand.